Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023

 • (1) Giảng viên
 • 03 phút
 • 3661 Học viên
pho-cap-ky-nang-so-cong-dong-nam-2023
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023
0 VNĐ

5 (8 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 03 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 5 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Vào học Đánh dấu khoá học
pho-cap-ky-nang-so-cong-dong-nam-2023
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023
Vào học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 03 phút
 • Bài giảng: 5 Bài giảng
 • Tài liệu: 5 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
 • Khóa học cộng đồng miễn phí
 • Nổi bật
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)