Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023 - 2024

  • (1) Giảng viên
  • 01 giờ 57 phút 26 giây
  • 3861 Học viên
pho-cap-ky-nang-so-cong-dong-nam-2023-2024
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023 - 2024
0 VNĐ

5 (8 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Vào học Đánh dấu khoá học
pho-cap-ky-nang-so-cong-dong-nam-2023-2024
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023 - 2024
Vào học Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Đề án 146
  • Khóa học cộng đồng miễn phí
  • Nổi bật
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)