Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Sản phẩm OCOP

 • (1) Giảng viên
 • 03 giờ 00 phút
 • 14 Học viên
san-pham-ocop
Sản phẩm OCOP
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 03 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 3 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 03 giờ 00 phút
 • Bài giảng: 3 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)