Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Tập huấn kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 1075 Học viên
tap-huan-ky-nang-so-cho-thanh-vien-to-cong-nghe-so-cong-dong
Tập huấn kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
0 VNĐ

5 (3 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
tap-huan-ky-nang-so-cho-thanh-vien-to-cong-nghe-so-cong-dong
Tập huấn kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khoá học khác
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)