Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ cấp huyện, sở năm 2023

 • (1) Giảng viên
 • 30 phút
 • 103 Học viên
tap-huan-nang-cao-nang-luc-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cho-can-bo-nu-cap-huyen-so-nam-2023
Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ cấp huyện, sở năm 2023
0 VNĐ

5 (2 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 3 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Vào học Đánh dấu khoá học
tap-huan-nang-cao-nang-luc-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cho-can-bo-nu-cap-huyen-so-nam-2023
Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ cấp huyện, sở năm 2023
Vào học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 3 Bài giảng
 • Tài liệu: 3 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
 • Khóa học cộng đồng miễn phí
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)