Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Thanh niên tham gia mô hình Tổ CNSCĐ

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 34 Học viên
thanh-nien-tham-gia-mo-hinh-to-cnscd
Thanh niên tham gia mô hình Tổ CNSCĐ
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
thanh-nien-tham-gia-mo-hinh-to-cnscd
Thanh niên tham gia mô hình Tổ CNSCĐ
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khoá học khác
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)