Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Xây dựng thương hiệu địa phương

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 59 phút
 • 210 Học viên
xay-dung-thuong-hieu-dia-phuong
Xây dựng thương hiệu địa phương
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 59 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
xay-dung-thuong-hieu-dia-phuong
Xây dựng thương hiệu địa phương
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 59 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
 • Khóa học Hải Dương
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)