Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
banner meta event banner mobile meta event

Diễn Giả

Đinh Như Hoa

Trưởng phòng kiểm định
VNCERT/CC

(5)
Ruici Tio

Quản lý Chương trình
chính sách, Khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta

Quản lý Chương trình
chính sách, Khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương,
Tập đoàn Meta

(4.5)
Ngô Minh Trang

Giám đốc Vietnet-ICT

(5)
  • Thời gian bắt đầu: 08:30 18/08/2023
  • Thời gian đã diễn ra: 3 tiếng 30 phút
  • Số người đang tham gia:
Đơn vị tổ chức

Liên kết tới khóa học trên trang onetouch

Khoá học trực tuyến về kỹ năng số dành cho giáo viên và phụ huynh

Ngày 01/06/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Hưởng ứng chương trình này, Khoá học Trực tuyến về kỹ năng số dành cho giáo viên và phụ huynh - được thực hiện bởi tập đoàn Meta, phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), và Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Netviet. Khoá học đồng thời cũng nằm trong khuôn khổ chương trình "Tư duy thời đại số" do tập đoàn Meta và các đối tác thực hiện tại Việt Nam.

Giảng dạy kỹ năng số và an toàn trên Internet dành cho giáo viên

Giảng dạy kỹ năng số và an toàn trên Internet dành cho giáo viên

Vào học
Làm bạn cùng con trên môi trường số

Làm bạn cùng con trên môi trường số

Vào học