Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 2)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 3)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 6)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 4)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Doanh nghiệp có giấc mơ lớn, hợp tác đưa đất nước phát triển
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đất nước biết ơn các doanh nghiệp vì đã tạo ra của cải, công việc và làm cho đất nước hưng thịnh. Các doanh nghiệp phải có giấc mơ lớn, bài toán lớn hợp tác với nhau đưa đất nước phát triển.

Video

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

VTC đã hội đủ điều kiện để bước sang trang mới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Tổng công ty VTC có những góc nhìn, cách tiếp cận mới, từ đó tự định nghĩa lại mình và mở ra không gian mới cho sự phát triển.
Nhà mạng tìm không gian tăng trưởng mới
Nếu trước đây doanh thu các dịch vụ truyền thống của nhà mạng chiếm gần 100% thì hiện tại suy giảm đáng kể. Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến doanh thu của doanh nghiệp viễn thông tăng trưởng rất thấp trong thời gian qua. Tình trạng này buộc các nhà mạng phải tìm ra những nhân tố đột phá khả thi, những không gian tăng trưởng mới.
Động lực mới tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động từ chuyển đổi số
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 7 trực tuyến toàn quốc đến các bộ, ngành và địa phương tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm qua, CĐS quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2024, Ủy ban Quốc gia về CĐS lựa chọn trọng tâm CĐS là phổ cập hạ tầng số, sáng tạo nội dung số để phát triển kinh tế số, tạo động lực mới để tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. 
Liên bộ Công Thương - Tài chính đưa giải pháp thu đúng, đủ thuế thương mại điện tử
Năm 2024, nhằm thu đúng, thu đủ, chống thất thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã đưa ra nhiều giải pháp.
Doanh nghiệp logistics bắt nhịp chuyển đổi số
Các doanh nghiệp logistics Việt Nam đang đổi mới hoạt động kinh doanh, chủ động chuyển đổi, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh toàn cầu.