Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 1)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 2)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 3)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 6)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030: Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số (phần 4)
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế-xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.

Video

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

Phát triển các dịch vụ dữ liệu để tạo thêm nhiều việc làm cho người dân
Một mục tiêu được đặt ra trong Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2023 là phát triển các dịch vụ dữ liệu để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật.
2024 là năm "Thầy thuốc trẻ xung kích chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện"
Chiều 13/1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 6, khóa IV, nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ năm 2023, đề ra phương hướng hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động tình nguyện
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn ngày 4-1 tại Hà Nội do Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy chủ trì cùng bàn về tám nội dung quan trọng. Trong đó chú trọng tổng kết 2023 và chương trình công tác năm 2024.
[Infographic] Tích hợp 6 nhóm dịch vụ công trực tuyến về bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội
Sau 2 năm triển khai Đề án 06, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp 6 nhóm dịch vụ công trực tuyến về bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.
[Infographic] Những tính năng hữu ích của VssID - bảo hiểm xã hội số
Dự kiến hết năm 2023, ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số thu hút hơn 34 triệu người đăng ký, cài đặt và sử dụng để tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Ứng dụng VssID hiện nay có nhiều tính năng hữu ích, bảo đảm sự ưu việt, tiện dụng hơn cho người dùng.