Gần 6 triệu lượt truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs)
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28-1-2022) được các bộ, ngành, địa phương triển khai bước đầu có kết quả nhất định; nhưng nhìn chung còn tương đối chậm so với yêu cầu đặt ra.
Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho Tổ Công nghệ số cộng đồng
Chiều ngày 16/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn Kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau bằng hình thức trực tuyến.
Đào tạo nhân lực chuyển đổi số cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng
Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch mời các doanh nghiệp công nghệ lớn phối hợp cùng Bộ và địa phương tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng.
Mở khóa phổ cập kỹ năng số cộng đồng trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà
Trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại onetouch.mic.gov.vn, Bộ TT&TT đã tổng hợp các tài liệu và đưa vào 1 khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” dành cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.
‘Chuyển đổi số tốt ở cấp xã sẽ giúp đưa người dân lên môi trường số an toàn’
Tại buổi khai giảng khóa bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chỉ rõ: Chuyển đổi số tốt ở cấp xã sẽ giúp người dân nâng cao kỹ năng số, giúp đưa hoạt động của người dân lên môi trường số an toàn.

Video

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

Triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà
Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và phát triển nền tảng đáp ứng yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch này.
Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022
Ngày 06 tháng 4 năm 2022, triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 dưới hình thức trực tuyến cho các đơn chuyên trách Công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.