Chuyển đổi số Quận Ngô Quyền - ưu tiên đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng số

Ngày 22/5/2024, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận đã diễn ra Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số Quận Ngô Quyền năm 2024.

Hội nghị do UBND Quận chủ trì tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hải Phòng; lãnh đạo Quận ủy, UBND Quận Ngô Quyền và trên 350 lãnh đạo, cán bộ từ Quận đến cơ sở, đại biểu của các trường công lập, tổ dân phố trên địa bàn.

hoi-nghi-tap-huan-chuyen-doi-so-quan-ngo-quyen

Khung cảnh Hội nghị

Chuyển đổi nhận thức, thống nhất hành động

Theo bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2023, Hải Phòng xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Đây là năm thứ 3, Hải Phòng nằm trong top 3. Đóng góp vào thành công chung đó là điểm sáng chuyển đổi số Quận Ngô Quyền. Để tiếp tục tạo ra những hiệu quả thiết thực cho chuyển đổi số địa phương, Quận Ngô Quyền tích cực áp dụng nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ các cơ quan nhà nước cũng như người dân trên địa bàn.

Hội nghị nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt các chủ trương chuyển đổi số của Trung ương, của Thành phố.