Long An: Kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến cho nguồn nhân lực

Chuyển đổi số tỉnh Long An đã ghi nhận những kết quả tốt khẳng định thành công trong giải pháp kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Nhờ đó, nguồn nhân lực địa phương nâng cao được nhận thức, kỹ năng số cần thiết.

Từ ngày 21/11 – 13/12, hành trình tập huấn chuyển đổi số nằm trong khuôn khổ chương trình tập huấn Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023 đã diễn ra.

Đây là chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NetViet tổ chức.

TS. Nguyễn Đức Toàn - Phó Viện trưởng, Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi kiến thức tại lớp Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn (địa điểm thành phố Tân An)TS. Nguyễn Đức Toàn - Phó Viện trưởng, Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi kiến thức tại lớp Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn (địa điểm thành phố Tân An)

Theo đó, Long An đã tổ chức 02 lớp dành cho cán bộ lãnh đạo cấp xã (02 ngày/lớp); 03 lớp dành cho công chức thuộc các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (02 ngày/lớp); 15 lớp dành cho tổ công nghệ số cộng đồng (01 ngày/lớp).

Các lớp tập huấn góp phần giúp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn nắm vững các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin, ứng dụng vận hành được công nghệ số; hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công…

Việc đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng chính là cách làm hiệu quả, cầm tay chỉ việc giúp các đối tượng dễ dàng lĩnh hội tri thức. Họ chính là cầu nối để tiếp tục mang những tri thức đó lan tỏa đến mỗi người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Long An.

Tham dự chương trình, mỗi nhóm đối tượng được tập huấn chuyên sâu theo các chuyên đề cụ thể.

Nhóm công chức thuộc các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố được cập nhật các kiến thức xoay quanh: Dữ liệu trong tiến trình chuyển đổi số; Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

Với nhóm cán bộ lãnh đạo cấp xã, nội dung tập trung vào 02 chuyên đề:  Nâng cao năng lực thực hiện chuyển đổi số cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số.