Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Tập huấn kỹ năng số cho khối tổ công nghệ số cộng đồng

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 02 phút
 • 2087 Học viên
tap-huan-ky-nang-so-cho-khoi-to-cong-nghe-so-cong-dong
Tập huấn kỹ năng số cho khối tổ công nghệ số cộng đồng
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 02 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Vào học Đánh dấu khoá học
tap-huan-ky-nang-so-cho-khoi-to-cong-nghe-so-cong-dong
Tập huấn kỹ năng số cho khối tổ công nghệ số cộng đồng
Vào học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 02 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
Danh mục
 • Khóa học cộng đồng miễn phí
 • Khóa học Long An
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)