Image Tracking
Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Tiêu điểm

Cách tiếp cận trong chuyển đổi số là chọn những việc khó nhất, vấn đề gì tồn tại từ lâu, vấn đề người dân bức xúc nhất thì mang ra để công nghệ số giải quyết

Những con số ấn tượng

Học viên

Tổng số đăng ký

110K+
Khoá học

Tổng số khóa học

130
Cấp chứng nhận

Số lượng đã cấp

31K+
Địa phương

Phổ cập chuyển đổi số

63
Khoá học

Đề án 146

Xem toàn bộ
Khoá học

One Touch

Xem toàn bộ

Truyền thông nói gì về One Touch?

Xem tất cả

Các địa phương hoàn thiện chuyển đổi số nhờ
nền tảng One Touch

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Đăng ký cho địa phương

63 địa phương đã tham gia đào tạo chuyển đổi số trên nền tảng