Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

530

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

2

Các môn
Số môn học

1

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

532

CĐS: Chuyển đổi số cơ bản Hậu Giang
icon Đang cập nhật icon 582 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.