Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

791

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

1

Các môn
Số môn học

2

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

1581

Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt
icon Đang cập nhật icon 845 Học viên

Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, đưa ra mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao. Trên định hướng đó, khoá học "Hướng dẫn thanh toán không tiền mặt" được triển khai với mong muốn đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm các khoản chi phí cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến tiền mặt.

An toàn thông tin cá nhân trên môi trường số
icon Đang cập nhật icon 852 Học viên

An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người sử dụng công nghệ. Nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.