Tên giảng viên

Dương Thành Vịnh

Phụ trách phòng Ứng cứu sự cố - Trung tâm VNCERT/CC
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.9 (44 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Cán bộ kỹ thuật của 2 Trung tâm + phòng ATHTTT.


Mục đích: Giới thiệu về săn tìm mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống CNTT của tổ chức. Cách nhìn mới về ứng cứu sự cố chủ động, thay vì cách làm truyền thống bị động.


Nội dung/kiến thức truyền đạt:

Phần I. Thực trạng tình hình ATTT trên thế giới

Phần II. Tiếp cận mới trong ứng cứu sự cố

Phần III. Săn lùng các mối nguy hại

Phần IV. Áp dụng trong thực tiễn


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

Các học viên nắm được khái niệm Săn tìm mối đe dọa và chú trọng ứng cứu sự cố chủ động.

Nội dung bài học

1 Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức


1 Tài liệu

Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức


1 Bài kiểm tra Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Phụ trách phòng Ứng cứu sự cố - Trung tâm VNCERT/CC

Dương Thành Vịnh

Phụ trách phòng Ứng cứu sự cố - Trung tâm VNCERT/CC

4.9 Đánh giá
44 Nhận xét
105 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức

5

Xếp hạng khóa học
90.48%
9.52%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích