Tên giảng viên

Nguyễn Hữu Thiện Đức

Nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.8 (24 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Cán bộ kỹ thuật tại 2 Trung tâm + Phòng ATHTTT.

Mục đích: Giới thiệu và hướng dẫn triển khai các hoạt động diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin.

Nội dung/kiến thức cần truyền đạt: Gồm những nội dung chính sau:
- Giới thiệu về diễn tập thực chiến
- Mô hình diễn tập thực chiến
- Đối tượng áp dụng trong việc triển khai diễn tập thực chiến
- Giới thiệu quy trình diễn tập thực chiến
- Cách thức thành lập Ban tổ chức
- Xác định gới hạn, mục tiêu diễn tập
- Hướng dẫn triển khai diễn tập
- Tổ chức cho các đội tấn công, đội phòng thủ 
- Cách thức đánh giá kết quả diễn tập
- Nhiệm vụ của các bên tham gia tổ chức diễn tập thực chiến
- Những lưu ý khi tổ chức, điều hành diễn tập thực chiến
- Giới thiệu về việc ban hành nội quy diễn tập
- Những cam kết bảo mật thông tin trong quá trình diễn tập

Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.

Kết quả khóa học

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục nắm rõ các quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động triển khai diễn tập thực chiến an toàn thông tin.

Nội dung bài học

1 Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng


1 Tài liệu


1 Bài kiểm tra Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT

Nguyễn Hữu Thiện Đức

Nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng - Trung tâm VNCERT/CC - Cục ATTT

4.8 Đánh giá
24 Nhận xét
79 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-KT-04: Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng

5

Xếp hạng khóa học
90.48%
9.52%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích