Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số

  • (1) Giảng viên
  • 01 giờ 42 phút 58 giây
  • 45220 Học viên
chuyen-doi-so-nghe-an-chuyen-de-tong-quan-ve-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số
0 VNĐ

5 (2 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-nghe-an-chuyen-de-tong-quan-ve-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khoá học khác
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)