Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Tập huấn chuyển đổi số quận Ngô Quyền năm 2024

  • (1) Giảng viên
  • 23 giờ 30 phút
  • 463 Học viên
tap-huan-chuyen-doi-so-quan-ngo-quyen-nam-2024
Tập huấn chuyển đổi số quận Ngô Quyền năm 2024
0 VNĐ

5 (1 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đã kết thúc Đánh dấu khoá học
tap-huan-chuyen-doi-so-quan-ngo-quyen-nam-2024
Tập huấn chuyển đổi số quận Ngô Quyền năm 2024
Đã kết thúc Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Khóa học Hải Phòng
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)