Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kết quả: 123 kết quả được tìm thấy
Hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh
icon 30 phút icon 5642 Học viên
Trong kỷ nguyên số bùng nổ hiện nay, cũng như các loại hình báo chí khác, phóng sự, phát thanh bắt buộc phải thay đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại. Sự thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi cách thức quản lý; áp dụng công nghệ vào quản lý toà soạn; đầu tư cho các nền tảng công nghệ mới ở cơ quan báo đài; và ngay từ các phóng viên thực hiện sản xuất chương trình. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công chúng, cùng với điều kiện công nghệ mới cho phép phương thức sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh cũng đã thay đổi để đáp ứng được yêu cầu đó.
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023
icon 03 phút icon 3634 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt những năm vừa qua là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
icon 15 phút icon 52 Học viên
Khóa học giới thiệu về săn tìm mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống CNTT của tổ chức.
Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
icon 15 phút icon 1378 Học viên
Khóa học phổ biến các kiến thức cơ bản để công chức, viên chức và người lao động làm việc tại...
Tập huấn kỹ năng số cho khối tổ công nghệ số cộng đồng
icon 01 giờ 02 phút icon 2097 Học viên
Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.
Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn
icon 51 phút icon 797 Học viên
Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.
Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho công chức thuộc các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
icon 50 phút icon 862 Học viên
Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.  
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
icon 09 phút icon 45455 Học viên
Tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch