Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

524

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

1

Các môn
Số môn học

1

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

524

Chương trình đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ
icon Đang cập nhật icon 549 Học viên
Khóa học cung cấp kiến thức về các kỹ năng và phương pháp thiết thực để làm việc hiệu quả trong thời đại kỷ nguyên số.