Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Xã hội số

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 12 phút
 • 45221 Học viên
chuyen-doi-so-nghe-an-chuyen-de-xa-hoi-so
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Xã hội số
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 12 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-nghe-an-chuyen-de-xa-hoi-so
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Xã hội số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 12 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)