Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Dịch vụ công trực tuyến thành phố

 • (1) Giảng viên
 • 30 phút
 • 8715 Học viên
dich-vu-cong-truc-tuyen-thanh-pho
Dịch vụ công trực tuyến thành phố
0 VNĐ

5 (1 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đã kết thúc Đánh dấu khoá học
dich-vu-cong-truc-tuyen-thanh-pho
Dịch vụ công trực tuyến thành phố
Đã kết thúc Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Thời gian bắt đầu: 22-12-2023
 • Thời gian kết thúc: 02-01-2024
Danh mục
 • Khóa học Hải Phòng
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)