Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

CĐSDN: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

 • (1) Giảng viên
 • 02 giờ 30 phút
 • 368 Học viên
cdsdn-chuyen-doi-so-trong-doanh-nghiep
CĐSDN: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 02 giờ 30 phút
 • Bài giảng: 0 Bài giảng
 • Tài liệu: 0 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
cdsdn-chuyen-doi-so-trong-doanh-nghiep
CĐSDN: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 02 giờ 30 phút
Danh mục
 • Khóa học Hải Dương
 • Kỹ năng số trong doanh nghiệp
 • Khóa học Quảng Nam
 • Khóa học Đà Nẵng
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)