Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Công tác người phát ngôn và thông tin đối ngoại

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 130 Học viên
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-cong-tac-nguoi-phat-ngon-va-thong-tin-doi-ngoai
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Công tác người phát ngôn và thông tin đối ngoại
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-cong-tac-nguoi-phat-ngon-va-thong-tin-doi-ngoai
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Công tác người phát ngôn và thông tin đối ngoại
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
  • Khóa học Cần Thơ
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)