Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Giới thiệu các công nghệ phục vụ chuyển đổi số

 • (1) Giảng viên
 • 05 phút
 • 159 Học viên
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-gioi-thieu-cac-cong-nghe-phuc-vu-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Giới thiệu các công nghệ phục vụ chuyển đổi số
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 05 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-gioi-thieu-cac-cong-nghe-phuc-vu-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Giới thiệu các công nghệ phục vụ chuyển đổi số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 05 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Khóa học Cần Thơ
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)