Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Nâng cao năng lực ứng dụng kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị

 • (1) Giảng viên
 • 05 phút
 • 182 Học viên
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-nang-cao-nang-luc-ung-dung-ky-nang-chuyen-doi-so-ky-nang-so-cho-lanh-dao-cac-co-quan-don-vi
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Nâng cao năng lực ứng dụng kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 05 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-nang-cao-nang-luc-ung-dung-ky-nang-chuyen-doi-so-ky-nang-so-cho-lanh-dao-cac-co-quan-don-vi
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Nâng cao năng lực ứng dụng kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 05 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
 • Khóa học Cần Thơ
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)