Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Quản lý đầu tư các dự án công nghệ thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 131 Học viên
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-quan-ly-dau-tu-cac-du-an-cong-nghe-thong-tin-trong-giai-doan-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Quản lý đầu tư các dự án công nghệ thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số
0 VNĐ

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-thanh-pho-can-tho-quan-ly-dau-tu-cac-du-an-cong-nghe-thong-tin-trong-giai-doan-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Quản lý đầu tư các dự án công nghệ thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Danh mục
  • Khóa học Cần Thơ
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)