Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh

 • (1) Giảng viên
 • 01 giờ 41 phút
 • 5498 Học viên
huong-dan-ky-nang-san-xuat-tin-phong-su-chuong-trinh-phat-thanh
Hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh
0 VNĐ

5 (10 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 41 phút
 • Bài giảng: 0 Bài giảng
 • Tài liệu: 0 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đã kết thúc Đánh dấu khoá học
huong-dan-ky-nang-san-xuat-tin-phong-su-chuong-trinh-phat-thanh
Hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh
Đã kết thúc Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 41 phút
 • Thời gian bắt đầu: 20-12-2023
 • Thời gian kết thúc: 07-04-2024
Danh mục
 • Khoá học khác
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(5)