Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch

  • (1) Giảng viên
  • 09 phút
  • 45454 Học viên
huong-dan-su-dung-nen-tang-onetouch
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
0 VNĐ

5 (7 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: 09 phút
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
huong-dan-su-dung-nen-tang-onetouch
Hướng dẫn sử dụng nền tảng Onetouch
Đăng ký Đánh dấu khoá học
  • Thời lượng: 09 phút
Danh mục
  • Khoá học khác
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(5)