Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

1

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

2

Các môn
Số môn học

2

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

2

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
icon Đang cập nhật icon 7951 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
icon Đang cập nhật icon 3538 Học viên
Khóa học giới thiệu về cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số