Tên giảng viên

Nhiều giảng viên

Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

4.7 (108 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Thiết bị và đường truyền Internet ổn định.

Mô tả khóa học

Giao tiếp và tương tác tốt giúp bạn xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Kỹ năng giao tiếp bao gồm những quy tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hàng ngày giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn. Kỹ năng giao tiếp là mắt xích quan trọng trong các kỹ năng chúng ta cần học hỏi và hoàn thiện để đạt hiệu quả tương tác với các đối tác khác nhau, thúc đẩy kỹ năng làm việc nhóm - kỹ năng mà hầu hết các ngành nghề mà mọi đơn vị đều cần.

Kết quả khóa học

- Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quan về kỹ năng giao tiếp. Nắm được kiến thức cơ bản về bản chất của giao tiếp. Hiểu rõ được tầm quan trọng của giao tiếp trong cuộc sống. Nhận diện được các nhân tố gây ảnh hưởng đến chất lượng của quá trình giao tiếp. Nắm vững kiến thức thức giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và khách hàng. Xây dựng thương hiệu cá nhân và nâng cao kỹ năng giao tiếp trên môi trường số.

- Tài liệu được cung cấp bởi các giảng viên cao cấp về kỹ năng giao tiếp.


- Khóa học gồm 10 bài giảng, 1 bài trắc nghiệm- Khóa học gồm 10 bài giảng, 1 bài trắc nghiệm 

Nội dung bài học

1 Đặt vấn đề - Nội dung bài học


2 Bản chất của giao tiếp


3 Quá trình giao tiếp - Các hình thức trong giao tiếp


4 Những rào cản trong giao tiếp


5 Giao tiếp trong doanh nghiệp


6 Giao tiếp giữa khách hàng với doanh nghiệp


7 Kỹ năng xử lý khiếu nại, kỹ năng quản lý cảm xúc


8 Giao tiếp trên môi trường số


9 Xây dưng thương hiệu cá nhân trong giao tiếp trên môi trường số - Quy tắc giao tiếp trên môi trường số


10 Kết luận


1 Bài kiểm tra Kỹ năng giao tiếp [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Nhiều giảng viên

4.7 Đánh giá
108 Nhận xét
10015 Học viên
6 Các khóa học


Phản hồi của học viên

Kỹ năng giao tiếp

4

Xếp hạng khóa học
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích