Tên giảng viên

Phạm Thái Sơn

Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ - NCSC - Cục ATTT
Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.8 (25 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Có tài khoản trên nền tảng.

Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Cán bộ kỹ thuật của 2 Trung tâm + Phòng ATHTTT.


Nội dung/kiến thức truyền đạt: Tổng quan về rà quét mạng và cung cấp thông tin chi tiết về các kỹ thuật khám phá, tìm kiếm máy chủ thường được sử dụng để kiểm tra các hệ thống đang hoạt động. Các kiến thức này thường được sử dụng trong quá trình kiểm thử xâm nhập, đánh giá an toàn thông tin.


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

Các học viên nắm được khái niệm, kỹ thuật, công cụ rà quét mạng.

Nội dung bài học

1 Hướng dẫn rà quét mạng cơ bản


1 Tài liệu

Hướng dẫn rà quét mạng


1 Bài kiểm tra Hướng dẫn rà quét mạng [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ - NCSC - Cục ATTT

Phạm Thái Sơn

Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ - NCSC - Cục ATTT

4.8 Đánh giá
25 Nhận xét
75 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-KT-02: Hướng dẫn rà quét mạng

5

Xếp hạng khóa học
82.61%
17.39%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích